Frank Olsson

M O T T O Prova nya idéer, vara öppen för nya möjligheter. Rörlighet – alltid framåt – aldrig stanna.

M Å L E R I Jag har alltid målat, så långt jag kan minnas. Hastigt nedtecknade skisser, ideér och tankar, som under dagens ljusa timmar får färg och form. Resultat som många gånger är förvånande och oförberett.

S K U L P TU R Lera, som sedan blir brons, stål, glas eller något annat material. Enkla sensuella linjer med strama grafiska reliefer där skuggorna får skapa färgerna. Inga krusiduller – känslan är det väsentliga.