Camilla Pyk

Camilla Pyk föddes 1966 och är verksam i Stockholm. Camilla arbetar i huvudsak med måleri.

Om sitt måleri skriver Camilla:

Mitt måleri är mötet mellan enheterna jaget, nuet, färgen och formen. Lustfyllt fångas jag av mötets dramatik. Ibland är jag själv  den viktigaste parten, något kan behöva förtydligas för att jag ska bli klokare på det.

En annan gång är det en stämning, en årstid eller ett ljus starkast drivande. Men ofta, kanske oftast, är det färg-form-dynamiken som uppslukande och krävande vinner i kampen om min koncentration.